65-plusser en klachten.

 

Voor de mensen met klachten, die te maken hebben met het ouder worden, hebben wij de BOG groep. Dit betekent Behandelen Ouderen in Groepsverband.

De groep is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder. 

Zij hebben meerdere aandoeningen die te maken hebben met het ouder worden:

 • verlies van kracht, beweeglijkheid en/of coordinatie, aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat
 • problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen als wassen, aankleden, lopen, enzovoort
 • moeite met het onderhouden van sociale contacten en recreatie ten gevolge van een van de bovenstaande problemen

Wat is het doel ?
Het doel is dat u door onder leiding van een fysiotherapeut te oefenen weer minder moeite krijgt met de handelingen en activiteiten van alledag en daardoor zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden.

Wat is de inhoud van het programma?
Intake: Om uw klachten de inventariseren in een individuele zitting

 • looptest
 • balanstest
 • vragenlijsten
 • fysiotherapeutisch onderzoek

Behandelprogramma:

 • warming-up
 • conditietraining/krachttraining ook met fitnessapparatuur, balansoefeningen
 • cooling-down
 • voorlichting door fysiotherapeut
 • orientatie op beweegactiviteiten voor na de revalidatie periode

Evaluatie
Een evaluatie aan het eind en een maand na het stoppen van het programma bestaat uit:

 • looptest
 • balanstest
 • vragenlijsten

Verwijzing nodig?
U kunt de BOG volgen op verwijzing van de huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing, als dit, na de intake door de fysiotherapeut, medisch geindiceerd is. Wanneer u instemt met deelname, is het de bedoeling dat u deze groepsbehandeling volledig volgt.

Wordt het vergoed door de verzekering?
Als u aanvullend verzekerd bent wordt fysiotherapie vergoed. Maar het aantal behandelingen fysiotherapie kan per pakket verschillen. Zoek dus eerst uit of u voldoende verzekerd bent. U kunt dit nakijken in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Hoe lang en hoe vaak?
Het programma stopt in de zomermaanden. Buiten die periode komt u 1 maal per week een uur trainen in groepen van 4 tot 6 patienten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Truida Heemskerk