Voor mensen met luchtwegproblemen (COPD)  

Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant?  Heeft u ook last van hoestbuien?  U zult denken dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Wist u dat wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, het extra belangrijk
is dat u beweegt? Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten krijgen en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Bewegen geeft lucht.

Speciaal voor mensen met COPD is het beweegprogramma COPD ontwikkeld. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen.

Wat levert het beweegprogramma u op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en verantwoord bewegen!

Voor wie?
Voor longpatienten die, ondanks goede medicatie, last hebben van:
benauwdheid
verminderd inspanningsvermogen
beperkingen bij de activiteiten van het dagelijkse leven

Doel?
het verbeteren van de kwaliteit van het leven
het verbeteren van de conditie
het beter kunnen omgaan met de benauwdheidklachten

Waaruit bestaat het programma bij de fysiotherapeut?
Intake door middel van onder andere:

  • fietstest
  • looptest
  • spiertesten
  • vragenlijsten
  • fysiotherapeutisch onderzoek

Behandelprogramma:

  • ademoefeningen
  • ontspanningsoefeningen
  • sport & spel
  • voorlichting

Eindevaluatie

Duur en frequentie
Het programma duurt twaalf weken, de behandelingsfrequentie is twee maal een uur per week.

Vergoeding?
Het revalidatieprogramma wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Uw therapeut kan u hierover het beste informeren. Verdere vergoeding kan komen uit de aanvullende verzekering.

Truida Heemskerk

Verwijzing?
Uw huisarts en longarts kunnen u verwijzen naar de praktijk.  De longarts bepaalt de geschiktheid voor het programma door middel van onder andere een maximale inspanningstest en een longfunctietest.

Voor mensen met hartaandoeningen

Hoe is het met uw conditie? Wilt u de kans op nieuwe hartklachten zo klein mogelijk maken en ervoor zorgen dat uw gezondheid zo optimaal mogelijk is? Bent u bang dat bewegen uw klachten kunnen verergeren? Het omgekeerde is waar. Bewegen is de manier om de kans op hart- en vaatziekten kleiner te maken. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken.

Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad of die een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie hebben ondergaan, is het beweegprogramma voor mensen met hartaandoeningen ontwikkeld. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert het beweegprogramma u op? Gezond leven, verbeterde conditie en verantwoord bewegen!

Uw cardioloog of huisarts moet toestemming geven of een verwijzing geven voor de therapie.