TENS (transcutane elektrische neurostimulatie)

Inleiding

Deze behandeling wordt toegepast bij diverse pijnsyndromen waaronder rugpijn (al dan niet met uitstraling naar een been) nekpijn (al dan niet met uitstraling naar een arm of naar het hoofd), complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of post-traumatische dystrofie), littekenpijn en bij zenuwpijnen. Het werkingsmechanisme van TENS is vele malen onderzocht en duidelijk omschreven in de internationale literatuur. TENS-apparaten zijn ontwikkeld om pijn te verlichten of zelfs geheel weg te nemen.

Gang van zaken

De behandeling door middel van TENS wordt toegepast door de pijnconsulent. Hiervoor krijgt u een verwijzing voor een proef behandeling.

De plaatsing van de elektroden en de instelling van het apparaat luisteren zeer nauw. U wordt dan ook verzocht om de instructies van de pijnconsulent nauwkeurig op te volgen en niets aan de instelling van het apparaat te veranderen. Activiteiten anders dan waarvoor het apparaat verstrekt is, kunnen leiden tot schade aan het apparaat en/of negatieve gevolgen voor u zelf. Afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat u nauwelijks iets voelt. De behandeling mag niet irriteren of de pijn verergeren. Verder dient u regelmatig te controleren of u niet als gevolg van de kleefstof huidirritatie oploopt.

De elektroden zijn niet gevoelig voor water, het apparaat zelf echter wel. U dient dan ook elk contact van het apparaat met water te vermijden. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u op de hoogte te zijn van het hoe en wanneer te gebruiken van het apparaat.

Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen dat het strikt naleven van de regels noodzakelijk is om tot een bevredigend resultaat te komen.

Meestal duurt de proefbehandeling 3 weken. Als het resultaat bevredigend is, bijvoorbeeld als de pijn gehalveerd is, dan beschouwen wij dit als een gunstig resultaat en kan een eigen apparaat worden besteld bij de ziektekostenverzekeraar.