In beweging blijven is belangrijk om een gezonde conditie te krijgen en te behouden. Als u pijn heeft bij het bewegen, wordt dit natuurlijk een stuk lastiger. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Tussenmeer helpen u zo snel en goed mogelijk te herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of blessure. Ook verhelpen ze (pijn)klachten die voortkomen uit stress en leren ze u omgaan met symptomen die zich voordoen bij de ziekte van Parkinson, bij diabetes en COPD.

 

 Informatie over de werkwijze van fysiotherapie Tussenmeer

 

Deze informatie biedt u : wie zijn wij, wat kunnen wij voor u betekenen, hoe werken wij, wat verwachten wij van u en informatie over de vergoeding fysiotherapie.

Voordelen van onze praktijk:

= Altijd die therapie die het beste bij uw klachten past.

=Geen wachtlijst, afspraken zijn binnen twee werkdagen in te plannen, mits u beschikbaar  bent op de door ons aangeboden tijden.

= Naast fysiotherapie bieden wij diverse trainingsmogelijkheden.

 

Uw eerste bezoek

U heeft geen verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut.

Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts bv als U zich niet zeker voelt over wat voor klacht u nu eigenlijk heeft en of de fysiotherapeut wel iets kan met die klacht. Maar het hoeft in principe niet meer.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u alsnog adviseren naar de huisarts te gaan.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of een van zijn collega”s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Er volgt dan een intakegesprek met een van de fysiotherapeuten. Tijdens dit gesprek probeert de therapeut inzicht te krijgen in uw klachten en voert vervolgens een onderzoek uit naar deze klachten. Voor het kiezen van de juiste behandeling is het noodzakelijk om te weten wat uw klachten heeft veroorzaakt of nog laat voortduren.

Op basis van dit gesprek en het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Als blijkt dat de therapeut meer informatie nodig heeft, zal alleen met uw toestemming contact worden opgenomen met uw arts. Indien u akkoord gaat met het behandelplan volgt een afspraak voor de eerste behandeling.

Mocht uit het intakegesprek blijken dat wij u toch niet de juiste behandelwijze kunnen bieden, dan zullen wij u doorverwijzen naar een collega of treden wij in contact met uw arts voor het bespreken van alternatieven.

Wat brengt u mee:

Legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs ID.

Een handdoek of badlaken.

De verwijzing van huisarts of medisch specialist. (indien van toepassing)

Wat verwachten wij van u:

= Een actieve deelname aan het behandelplan. Een actieve deelname bevordert het herstelproces. De behandelende therapeut probeert het plan zo goed mogelijk op uw klachten af te stemmen en vormt uw begeleider in uw herstelproces.

= Het nakomen van de gemaakte afspraken. Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan dient deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patienten kunnen worden behandeld. In geval van geplande afwezigheid van uw therapeut door vakantie of nascholing, wordt voor waarneming gezorgd.

Ook als uw therapeut u onverwachts niet kan behandelen, wordt indien mogelijk voor waarneming gezorgd. Mocht dit niet lukken, bellen we u z.s.m. op om uw afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut weer aanwezig is.

Klant tevredenheidsonderzoek:

Tegenwoordig wordt van ons als zorgverlener door zowel clienten als zorgverzekeraars verwacht dat wij hen inzicht verschaffen in ons eigen presteren. Ons levert het informatie op over hoe wij de zorg nog beter kunnen maken.

Uitbehandelde cliënten van wie het e-mailadres bekend is, en die ons hiervoor toestemming geven worden automatisch twee dagen nadat zij zijn uitbehandeld via de mail/post uitgenodigd voor deelname aan het online onderzoek.

Waar kunt u terecht met eventuele klachten:

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u dit melden aan uw therapeut.

Deze zal dan in overleg met u naar een passende oplossing zoeken. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen therapeut, dan kunnen de andere therapeuten van onze praktijk objectief bemiddelen. Heeft overleg voor u geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie, Klachtencommissie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Wat gebeurt er met uw gegevens:

Als patient heeft u altijd recht op inzage in het dossier dat over u is aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook uw therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan uw verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling. Aan derden zoals Arbodiensten, verzekeringen etc., zullen alleen na een schriftelijk door u ondertekend en gedateerd verzoek gegevens worden verstrekt. De praktijk is verplicht om uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren. Na die tijd worden uw gegevens op verantwoorde wijze vernietigd. Wenst u dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen. Wij zijn dan verplicht uw dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Vergoeding fysiotherapie:

Fysiotherapie wordt in de basisverzekering maar beperkt vergoed. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Momenteel hebben wij met alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken, zodat de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaan. Daar waar behandelingen niet door de zorgverzekeraars worden vergoed, geldt onze tarievenlijst en ontvangt u van ons rechtstreeks een nota.