De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patient is het beeld hetzelfde.

Voorbeelden van klachten die op de voorgrond kunnen staan.

* Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong

*Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)

*Stijfheid van de spieren (rigiditeit)

*Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte

*’Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken.

 

Naast de hiernaast genoemde klachten kunnen een breed scala aan andere klachten optreden (b.v. trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften, etc.). Echter, deze treden lang niet bij alle patienten op.

Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patient tot patient. Dit geldt zeker voor patienten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten atypische parkinsonismen. Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patient ervaart.

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart.

De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Binnen onze praktijk heeft Truida Heemskerk zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Zij is ook aangesloten bij het Parkinsonnet, waardoor er een goede communicatie mogelijk is met andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn.

 

Truida is sinds april 2009 officieel ParkinsonNet-therapeut in de regio Amsterdan West

 

Waar staat ‘ParkinsonNet‘ voor?

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio’s in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In april 2009 is het ParkinsonNet voor de regio Amsterdam opgericht. Alle betrokken zorgverleners hebben hiervoor een intensieve scholing gevolgd. In de regio zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundige(n) van het regionale ziekenhuis en oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck), fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten werkzaam in de regio rondom het ziekenhuis. In de toekomst worden de ParkinsonNet netwerken uitgebreid met andere zorgverleners.

Waarom is er een ParkinsonNet?

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is hierbij van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Wat is de meerwaarde van een ParkinsonNet-therapeut?

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Daarnaast werken ParkinsonNet-therapeuten nauw samen met de neurologen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Van wie is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patienten Vereniging.

Vragen?

Meer informatie over de ziekte van Parkinson en het ParkinsonNet vindt u op: www.parkinsonnet.nl.  Op parkinsontv vindt U gedegen informatie over allerlei vragen, die U heeft over Parkinson

U kunt ook een mail sturen naar: fysiotherapie.tussenmeer@planet.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Truida Heemskerk op het nummer 020-6193667.